Retourneren

14 dagen niet goed geld terug!

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Graag ontvangen we hiervan een bericht per e-mail op info@wingmancondoms.com. Vermeld duidelijk je naam, het factuurnummer en je rekeningnummer. I.v.m. fraude met terugbetalingen moet het rekeningnummer voor de terugbetaling gelijk zijn aan het rekeningnummer waarvan je de betaling aan Wingman Condoms hebt gedaan. Na ontvangst van de geretourneerde bestelling zal Wingman Condoms ten allen tijde het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, aan je terug betalen.

Je kunt de producten terugsturen naar:
Minc Mijdrecht
t.a.v. Wingman Condoms B.V.
Zuiderzeelaan 80
1382 JW Weesp
the Netherlands

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Wingman terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening.

Indien je de verpakking geopend hebt en er iets mis zou zijn met het product of je ontevreden bent, verzoeken wij je het probleem in een mail te sturen naar info@wingmancondoms.com. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

}